Grote projecten!

Dinsdagavond mocht de raad zich buigen over de voortgang grote projecten o.a. nieuwbouw S(B)O school, meer van Oudega, woonwagenstandplaatsen. Waar nu eindelijk de woonwagenstandplaatsen tot uitvoering komen, is de nieuwbouw van de S(B)O school en het meer van Oudega financieel zeker nog een punt van zorg.

Alleen onze grootste zorgen liggen toch bij de bouw van ons nieuwe zwembad. Een bijeenkomst onder geheimhouding (waar de ELP en de SP niet bij aanwezig waren) haalt deze zorgen zeker niet weg. Er schijnt op het bouwkundig programma een ‘forse’ overschrijding te zijn. Waar de troonrede zelfs uitlekt, zou de uitgelekte mededeling ‘fors’ ook best waar kunnen zijn.

ELP wil zeker graag een nieuw zwembad, maar het exploitatie tekort is nu elk jaar al +/- €40,- per inwoner. Daarom wil ELP inzicht de financiële zaken (de risico’s en de hoogte van de overschrijding) nog voor de begroting van 1 november 2022. Deze zienswijze werd unaniem gesteund door de hele raad.

Wanneer de financiën duidelijk zijn kunnen we wel overwogen besluiten nemen. En eventueel versoberingen toepassen of afschalen. Een zwembad met Olympische status is voor ELP prestige en kan voor ons ook als eerste worden geschrapt. We willen in Smallingerland niet een Thialf situatie laten ontstaan en voorkomen dat onze gemeente door te grote ambities straks een art. 12 gemeente wordt.

#zwembad #dewelle #art12gemeente #thialf #olympischestatus #S(B)Oschool #zienswijze #groteprojecten #omropfryslan

https://www.omropfryslan.nl/fy/nijs/1171805/soargen-oer-kosten-nij-swimbad-drachten-it-moat-gjin-wiete-lawei-wurde