De ‘Natte Lawei’?

De informatiebijeenkomst van de Raad over het zwembad stond al tijden gepland voor dinsdag 30 augustus. Vorige week werd besloten dat de Raad onder geheimhouding kon worden geïnformeerd over de stand van zaken aangaande de aanbesteding.

Geheimhouding is voor ELP altijd lastig, we willen open en transparant zijn over ons gemeenschapsgeld.  Wat kan er niet in de openbaarheid worden besproken? We wilden vooraf meer eigenlijke informatie dan alleen genoemde reden “economische belangen”.

Als het bouwen van het zwembad (2,30%?) duurder wordt door inflatie, waarom moet dat onder geheimhouding? Als de materialen niet op tijd geleverd kunnen worden, waarom moet dat onder geheimhouding? Als de aanbesteding mislukt is, waarom moet dat onder geheimhouding?

Omdat de toelichting ook al onder de geheimhouding zou vallen hebben we gekozen om niet aan de vergadering deel te nemen. En geen deelgenoot te worden van mogelijke afspraken en toezeggingen, die een meerderheid van de raad onder geheimhouding zou doen. Je bent dan deelgenoot en met handen en voeten gebonden door die geheimhouding.

Je moet wel onder een steen leven om niet te zien dat de begrote 34 miljoen bij lange na niet meer genoeg is. Niet voor niets wordt het nieuw te bouwen zwembad nu al de ‘Natte Lawei’ genoemd.

ELP zou graag in het openbaar en transparant de discussie in de raad willen voeren. Want ook een uitkomst zou dan ook kunnen zijn: ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’.

Fractie ELP

#ELP #zwembad #geheimhouding #gemeenteraad #nieuwbouw #inflatie #hogerekosten