Nieuw zwembad?

Voorzitter ook de ELP is zeker een voorstander voor een mooi 50 zwembad, met de vastgestelde kaders op 20 juni 2017.

U zult dan ook begrijpen dat wij ELP absoluut in kunnen stemmen met dit raadsvoorstel op punt 1. Waar wij ons aansluiten bij de opmerking van de PvdA in de stemverklaring, dat ook de ELP met belangstelling vanavond dit debat afwacht over punt 2 t/m 8.

Maar met alle respect waar kunnen we vanavond nog over debatteren? Na zoveel antwoorden op vragen van het CDA en ELP, informatiesessies, informatiebrieven.  Ik heb daar in de vorige vergadering ook het college al voor bedankt en een compliment gemaakt. 

Is dit nu dan geen debat voor de bühne, om des keizersbaard en staat de uitkomst al niet vast? Waar realiteitszin in de ogen van de ELP weer plaats heeft gemaakt voor prestige drang?

Ook de ELP ziet de noodzaak voor een attractief zwembad in Smallingerland, maar wordt er nu niet weer groot een project opgetuigd wat is onderbouwd op financieel drijfzand? Dit is voor ELP een oprechte vraag. En waar is ons lerend vermogen dan? Uitkomst van de enquêtecommissie, een aanbeveling van de rekenkamer, doe als raad bij twijfel zelf een second opinie, was hier het advies.

Uitgezonderd Smallingerlands Belang, Sociaal-Lokaal-Smallingerland en de ELP is dit voor deze raad niet nodig maar aan dovenmans oren gericht…

En de zorgen, adviezen en zeer kritische aanbevelingen van onze nieuwe accountant passen nu ook niet omdat het als een show stopper werkt, die het feestje van dit raadsvoorstel van de Welle zou verstoren.

Waar in de laatste informatie sessie nog heel veel vragen en zorgen waren over KWU-prijs Rente tarief, OZB onttrekken aan algemene middelen En hoe vast is prijs vast?

ELP denkt in een dalende markt heel prijs vast en we Dijkstra Draaisma ook kunnen feliciteren met 2 Miljoen wat is betaald voor onzekere prijs vast afspraken.

Dat er bij de behandeling van onze motie een reactie komt van de PvdA, die het een onzinnige motie te vinden die ze geen podium willen geven, is mogelijk onkunde, en of anders rancune wat dan weer eens de cultuur in deze raad bevestigt. Wij lezen dan wel graag de juiste feiten als er dingen gedeeld worden op het podium sociale media.

Waar de SP via sociale media het falen van hun eigen wethouder in het dossier zwembad, met onjuiste informatie en leugens ook maar bij de ELP neer willen leggen, dan is dus het niveau en de cultuur van de raad en politiek in Smallingerland daarmee nogmaals bevestigd. 

Voor ELP is het al met € 379.000,– opgehoogde exploitatietekort van € 219.400,– niet realistisch maar loopt dit eerder richting €3 miljoen uitlopend naar 3,5 miljoen op

terwijl de TCO het exploitatietekort leidend was in het raadsvoorstel €1.821.000,00

en we nu een overschrijding hebben €373.000,00 rekenend met KWH prijs van 0,09 cent en een rente van 0,8%

Voorzitter u zult begrijpen dat er in dit debat nog heel veel duidelijk  moet worden gemaakt, om in te kunnen stemmen met dit raadsvoorstel.