Parken in Drachten

In de raad van 9 mei stond het initiatiefvoorstel over de onveiligheid van de parken in Drachten op de agenda. ELP is altijd blij met de zulke initiatieven van de fracties. Zelf regie nemen om voor verandering te zorgen. ELP was dan ook wel teleurgesteld in dit initiatiefvoorstel. Niks regie nemen, geen keuzes maken voor oplossingen, maar het college een opdracht geven om met een actieplan te komen. En dat ook voor 1 september gereed hebben. Voor ons was het nu niks meer dan een veredelde motie.

Maar aan de andere kant delen we zorgen wel, de (drugs)overlast en gevoel van onveiligheid. De gemeente doet heel veel, dagelijks worden de parken opgeruimd en prullenbakken geleegd en lopen er handhavers langs. Achterstallig onderhoud verdiend misschien wat meer aandacht, maar de verlichting is nu wel ‘onderdruk’ gemaakt.

Is dat genoeg? En wat is er nodig om het gedrag van mensen te veranderen en de situatie verbeteren? Misschien toch eens ‘out of the box’ denken en een pilot met cameratoezicht draaien.

#parken #drugs #overlast #veiligheid #opruimen #cameratoezicht