Van Hearsmapark

Het Van Hearsmapark in Drachten is een monumentaal park bij een historische State. Maar het park is ook het toneel van een langdurig conflict over 10 parkeerplaatsen. De buurt, de eigenaren en de gemeente zijn het al jaren niet eens over de beste plek voor de auto’s.

In 2018 kreeg een bureau de opdracht om met alle partijen te praten en een oplossing te vinden die iedereen tevreden zou stellen. Nu, 5 jaar later, ligt er een plan van het college op tafel. De gemeente en de eigenaren zijn akkoord, maar de omwonenden nog steeds niet.

ELP vindt dit een gemiste kans, want er was eerder een voorstel dat meer steun had van de buurt en eigenaren. ELP had graag gezien dat het plan aan de zuidzijde van het park verder was uitgewerkt. Daar waren volgens ELP meer mogelijkheden om 10 parkeerplaatsen te maken zonder het park aan te tasten. Maar daar was geen meerderheid voor in de raad.

ELP is wel blij dat er binnenkort niet meer in het park geparkeerd wordt en dat er eindelijk duidelijkheid is. Hoe lang dat nog gaat duren, is echter onzeker, want sommige omwonenden hebben al aangekondigd bezwaar te gaan maken.