Thorium Molten Salt Reactoren

Bij de vaststelling in december jl. van de ‘Transitievisie warmte gemeente Smallingerland’ komt in die visie zelf het woord kernenergie helemaal niet voor als energiebron. Onze visie van oktober jl op het vliegveld, waarin (Thorium Molten Salt Reactoren) kernenergie als mogelijke te onderzoeken optie is voorgesteld, kwam een reactie van een werkgroep uit omgeving Utrecht, die ons verder op het spoor zette.

Groene kernenergie is beslist interessant te noemen, zo niet, onmisbaar als energievoorziening in de toekomst. Vandaar de oproep van ELP in deze notitie over de ‘Energietransitie’, die wij u hierbij willen aanbieden.

ELP is tegen windmolens in het mooie landschap van Smallingerland, ook door het geringe rendement. Zonnepanelen plaatsen op vruchtbare grond is ELP ook geen voorstander van. Toch is ELP niet een partij die tegen alles is, maar juist betrokken en meezoekt naar oplossingen en komt met aanbevelingen, zoals ook in dit geval. Wij hebben die verplichting naar onze jeugd en volgende generaties.

Wij zijn ervan overtuigd dat wind- en zonne-energie een bijdrage moeten leveren aan de energietransitie, maar ze kunnen absoluut niet de oplossing voor het energievraagstuk zijn. Zon- en wind leveren ongeveer 8% van de nu gevraagde energiebehoefte en veel moet nog worden omgeschakeld op elektriciteit. Daarom is groene kernenergie de noodzakelijke aanvulling en stabiele hoofdleverancier van elektriciteit.

Uit de geschiedenis blijkt weerstand tegen verandering vaak hoofdrolspeler, terwijl achteraf blijkt dat verandering weer licht brengt naar de toekomst. ELP wil absoluut niet mee verantwoordelijk zijn voor het “laten zakken van Friesland” doordat we niet tijdig zouden hebben ingezet om van het gas af te komen.

Wij vinden het belangrijk dat ons gemeentebestuur bij de provincie en vervolgens landelijk aandacht vraagt om vol in te zetten op deze in andere landen al genoemde groene kernenergie.

Met deze notitie proberen wij voldoende feiten en wetenswaardigheden hiervoor aan te dragen.

Harrie Hofstee, namens ELP fractie