Drie keer is scheepsrecht!

Op 25 januari stond wederom de meerjarenbegroting op de agenda. Gelukkig was drie keer scheepsrecht en kon het nu behandeld worden in de raad. Nadat iedere fractie haar eigen visie had ingebracht was het tijd voor het debat. Er was een amendement ingediend om vier punten uit de begroting te halen. Deze is aangepast en de investering in dienstverlening werd er uitgehaald.

Voor ELP onbegrijpelijk, want vanaf 2018 (eigenlijk 2012) zijn we hier al mee bezig. In 2018 hebben we veel geld (6 miljoen) uitgetrokken om alles goed te krijgen en intern te reorganiseren. Vele partijen vonden het onzin en te veel. Zonde van ons geld en nu? Nu is het noodzakelijk en moet er wel 700.000 euro extra worden geïnvesteerd!

Let wel: wij als ELP willen nog steeds investeren in dienstverlening, maar wilden nu éérst weten wat er met die 6 miljoen euro is gebeurd? Dus onze controlerende taak uitvoeren, begrijpen wat er is gedaan, waar is het aan uitgegeven en wat zijn de knelpunten? 

Bijvoorbeeld: zijn de ontstane vacatures al ingevuld (sinds 2019)? Hoe is het met scholing geregeld en komen de ontwikkelingsgesprekken van de grond enz.? Dan kunnen we bij de kadernota en later bij de begroting definitief budget beschikbaar stellen. Hier was echter in de raad geen draagvlak voor. Wel kwam de wethouder met een toezegging ons op de hoogte te houden over deze zaken, nog vóór de kadernota. 

Uiteindelijk is de meerjarenbegroting akkoord en lijkt het voorlopig financieel op orde. Maar met grote financiële risico’s in het vooruitzicht blijft ELP waakzaam op de uitgaven!

Sandra de Jong, raadslid ELP