Voor de (d)raad ermee

Tijdens de ronde tafel kreeg de raad aanvullend advies en antwoorden over de casinoverordening van een advocaat met veel ervaring op dit gebied en Verslavingszorg Noord Nederland.

Bij het debat werden 3 moties ‘vreemd aan de dag’ toegevoegd, dat zorgde voor een volle agenda.

Het beëindigen van de “oude” Bed, Bad en Brood voorziening -voor uitgeprocedeerde asielzoekers- zorgde voor een levendig debat. ELP vertrouwt de toezegging van de wethouder, dat niemand op straat komt te staan en dat er passende oplossingen worden gevonden voor deze mensen. Ook vindt ELP dat geen enkel persoon gediscrimineerd mag worden en stelde de vraag: “Kunnen we wel samenwerken met een organisatie die mensen discrimineert?” ELP vindt van niet, mensen uitsluiten o.b.v. geaardheid en/of geloof, dàt mogen we nooit accepteren. ELP steunt het college om verder te gaan met de BBB-regeling 2.0, een prima alternatief.

Het zonneplan zoals het er nu bijstaat gaat opnieuw geschreven worden, wat ons betreft met realistische doelen. We kunnen wel alles volleggen met zonneparken, maar als de netbeheerder het niet kan verwerken (en er te veel stroom in de zomer en te weinig in de winter komt) dan levert dat niks op. Wij willen graag zoveel elektriciteit opwekken als er verwerkt kan worden en nodig is.

De motie van ELP en andere partijen over o.a. de geluidswal werd zeer breed gesteund, zolang er gif in de grond zit geen activiteiten! Ook andere locaties met beperkingen worden nu in beeld gebracht.

We kwamen niet door de agenda heen en een aantal agendapunten zijn naar volgende week doorgeschoven. U kunt de vergaderingen live volgen of terugkijken via https://smallingerland.raadsinformatie.nl/

Silvia Sikkema, raadslid ELP