Voor de (d)raad ermee

De raadsavond van 11 juni zou je bijna ouderwets gezellig noemen. Een zeer grote opkomst, in dit geval, voor de Ronde Tafel waar de behandeling van het Zonneplan veruit de grootste aandacht had. De inwoners met hun insprekers kwamen echter helaas niet voor de gezelligheid, maar wel uit onrust over de genoemde locaties voor zonneparken in het Zonneplan. Vier insprekers kwamen voor de geluidswal Drachtstervaart en een voor het Kyriat Onoplein. Een vijfde inspreker had zich gemeld als materiedeskundige en leverde zijn bijdrage met een blik op de haalbaarheid en het nut van de, in het plan beschreven, doelstelling en inspanningen.

ELP begrijpt de ontstane onrust helemaal. Het is dan wel zo dat voor geen enkele locatie nog een concrete aanvraag is ingediend, maar het blijven benoemen van locaties in het Zonneplan die volkomen kansloos zijn volgens de eigen gemeentelijke criteria geeft bewoners bepaald geen gerust gevoel en is toch niet SMART…?

Bij de volgende raadsvergadering (25 juni a.s.) zullen we met een amendement komen. Waarmee we de locaties uit het Zonneplan schrappen die wettelijk en milieutechnisch niet haalbaar zijn. Bijvoorbeeld: ten aanzien van de locatie geluidswal/vuilstort uitspreken dat er, gezien de bijzondere status, nooit zonnepanelen op mogen komen en er, gezien de MER status, sowieso geen enkele activiteiten mogen komen. Einde discussie op dit punt, wat ons betreft.

Vanwege de door de insprekers gemaakte op- en aanmerkingen vragen wij ons af: hoe zorgvuldig is het rapport opgesteld als maatwerk voor Smallingerland en hoe realistisch zijn de ambities? Komen we de netbeheerder tegen vanwege congestie (teveel zonnestroom op het net geleverd en daardoor overbelasting)?

Natuurlijk staat ELP voor duurzaam, de Routekaart Duurzaamheid, het zo vlot mogelijk aanpakken ervan en we hoeven als gemeente echt niet altijd zelf het wiel uit te vinden. Maar een Zonneplan mag dan vaak in den lande hetzelfde heten, de lokale omstandigheden, het ontstaan ervan en het draagvlak bij onze inwoners vinden wij van doorslaggevend belang om achter een plan te kunnen staan.

Willem de Boer, raadslid ELP