Voor de (d)raad ermee

Bij binnenkomst van het gemeentehuis werden de raadsleden en overige belangstellenden verwelkomd door het ontvangstcomité ‘Behoud de school in De Tike’. In de vergadering werd hiervoor een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ ingediend.
Het college kan helaas niet veel invloed uitoefenen inzake het besluit over wel of niet sluiten van de school. Maar door het grote draagvlak in het dorp om de school te behouden (voor de leefbaarheid en om de cohesie te bewaken) heeft wethouder Ter Keurs toegezegd, samen met burgemeester Rijpstra, het gesprek aan te gaan met PCBO om zo de ouders 2 jaar de tijd te geven om hun plan waar te maken. De motie werd dan ook unaniem aangenomen.

Er was behoorlijk veel inbreng door particulieren, instanties en betrokken inwoners om een bijdrage te leveren aan diverse ‘ronde tafel’ onderwerpen. Het is goed te zien dat inwoners en instanties de weg weten te vinden naar het gemeentehuis, om zo hun inbreng te delen met de raadsleden. Veel onderwerpen gingen over de financiële situatie waarin onze gemeente verkeert, hoe deze tekorten op te lossen of waar we wel of niet op gaan bezuinigen. Wij als raadsleden worden graag door u als inwoner geïnformeerd wat uw mening is.

Om 00.15 uur werd de vergadering gesloten. Op naar de volgende vergadering 9 juli 14:00 uur in het gemeentehuis; Behandeling Perspectiefnota 2020-2023.
Graag tot ziens!

Chiel Bolt, raadslid ELP