Voor de (d)raad ermee

JEUGDZORGGELD IS VOOR JEUGDZORG!

Afgelopen jaren zijn de gemeenten geconfronteerd met enorme tekorten binnen de jeugdzorg en, zoals het nu lijkt, zullen deze tekorten verder oplopen. Het gevolg is dat we fors moeten herschikken in onze begrotingen. Gemeente Smallingerland teert enorm in op de algemene reserve.

Goede jeugdhulp is een ‘must’ (en ook wettelijk verplicht). Het is hoog tijd voor actie, want gemeenten moeten steeds meer geld aan andere doelen onttrekken (sociale voorzieningen, wegen, schoolgebouwen, zwembad etc. ) om de kosten voor jeugdhulp te kunnen betalen.

De zorgaanbieders hebben zelf de vrijheid gekregen om te indiceren. Opvallend is dat er in Smallingerland vanaf 2016 t.o.v. 2018 een kostenstijging is van maar liefst 63% (stijging € 5.036,- per jongere). Tevens blijkt steeds vaker dat geld onvoldoende wordt besteed aan de zorg, maar in de zakken van de zorgaanbieders belandt. In de Jeugdzorg zijn integere zorgaanbieders noodzakelijk en die verdienen een eerlijke vergoeding voor hun werk. De Friese Gemeenten zitten in een samenwerking (Sociaal Domein Fryslân) en deze is als uitvoerder verantwoordelijk.

ELP heeft samen met PvdA, CDA, VVD, Smallingerlands Belang, GL en FnP een drietal moties ingediend om ervoor te zorgen dat we de zorgaanbieders beter kunnen controleren, zodat jeugdzorggeld besteed wordt aan jeugdhulp. De moties zijn met ruime meerderheid aangenomen. Smallingerland kan dit niet alleen, daarom hebben we ook het verzoek aan alle andere Friese Gemeenten gedaan om deze moties in te dienen. Alleen samen met de andere gemeenten staan we sterk.

Willem de Boer
Raadslid ELP