Voor de (d)raad ermee

We zijn weer begonnen!

Als je de gemeente Smallingerland binnen komt rijden hangen of staan er de doeken van Veilig Verkeer Nederland: “Wij gaan weer naar school!”. De gemeenteraad is 3 september jl. voor het eerst na de vakantie weer bijeen gekomen, ieder met zijn eigen vakantieverhaal.

Bij de ronde tafel stond het onderwerp Kernbeleid Veiligheid 2019-2022 op de agenda, bij dit onderwerp waren twee mensen van de politie aanwezig. Aan hen konden wij aanvullende vragen stellen over o.a. de veiligheid, de container-/coniferenbranden, inwoners voelen zich onveilig.

Het debat ging o.a. over de prestatieafspraken tussen de gemeente en Carins. Het zijn officiële afspraken, waaraan beide partijen zich moeten houden en waar wij als raad de betreffende wethouder op aan kunnen spreken. ELP is kritisch over de afspraken die vastgelegd zijn. In onze stemverklaring hebben we aangegeven dat wij onze eigen instrumenten kiezen, om onze controlerende taak goed uit te voeren. Carins is de plek voor iedereen die informatie, hulp of ondersteuning zoekt bij: opvoeden, wonen en welzijn, inkomensvragen en schuldproblematiek.

Ook hebben we raadsbreed de motie ‘Verduurzaming koopwoningen’ besproken, deze is aangenomen met een meerderheid. Binnen onze gemeente hebben we het loket Duurzaamheid. Wij hopen dat onze inwoners hier gebruik van maken, om zich zo te laten voorlichten over mogelijkheden en subsidies die beschikbaar zijn om hun woning te verduurzamen.

Tot slot: op dinsdag 17 september staat de tweede openbare bijeenkomst gepland over de Perspectief Nota. We beginnen die middag om 17.00 uur. U bent welkom!

Vriendelijke groet,
Wally Postma, raadslid ELP