Voor de (d)raad ermee

Ronde tafel
Dinsdag stond ‘verkabeling hoogspanning’ op de agenda, waar de raad door verschillende disciplines en belanghebbenden geïnformeerd werd over hun visie. Dit onderwerp houdt de gemeente al een tijdje bezig en is door de gewijzigde wetgeving actueler geworden. Over 2 weken voert de raad het debat hierover en zullen de verschillende belangen worden gewogen. Wat besluit de raad, zijn ze het eens met het college of juist niet? Geïnteresseerd? Volg dan het debat van 26 november in de raadszaal.

Vragenuur
ELP had een vraag n.a.v. een krantenartikel in de LC (8 november 2019) , over mogelijke nieuwe gebieden met een Natura 2000 status.
Was de gemeente hiervan op de hoogte? Geeft dit problemen voor de lopende projecten en voor onze boeren? Hoe gaat het college hiermee om?

Het College was hier niet van op de hoogte. Wethouder Bakker zegt toe met de buurgemeenten en de minister in overleg te gaan, wat de status van het advies is en welke rol de gemeente heeft in deze.

Tot slot feliciteert ELP mevrouw A. Kramer van Smallingerlands Belang met haar benoeming tot fractievertegenwoordigster.

Gatso Lamsma, raadslid ELP