Voor de (d)raad ermee

Als we met het gezicht naar het verleden blijven staan, dan staan we met de rug naar de toekomst.

Smallingerland heeft een serieus financieel probleem: als gemeente hebben we in het verleden op (veel) te grote voet geleefd. We zullen alle zeilen moeten bijzetten om te voorkomen dat we, in de zeer nabije toekomst, geen Art. 12 gemeente gaan worden, ‘onder toezicht van de provincie’.

Feit is ook dat we, naast de begroting 2020, het komende half jaar nog eens drie miljoen moeten vinden aan bezuinigingen om de meerjaren begroting van 2020-2023 sluitend te maken! Ook in Smallingerland kunnen we geen 110 euro blijven uitgeven als er maar 100 euro in de portemonnee zit.

De harde cijfers geven aan dat de uitgaven binnen het sociaal domein explosief zijn gestegen, van in 2016 €92 miljoen tot nu ruim €105 miljoen in 2020, op een totale begroting van €200 miljoen. Waarin Smallingerland geen uitzondering is waar de financiële uitgaven in het sociaal domein explosief zijn gestegen.
Als ELP vinden we dat we hier niet van weg kunnen kijken en dat we ook als Smallingerland maximaal ons sociale gezicht moeten houden. Waar onrechtmatig verleende zorg en onrechtmatig declareren aangepakt moet worden en niet elke bezuiniging in het sociaal domein een bezuiniging betekent in geleverde zorg.

We zullen harde financiële noten moeten kraken en daar loopt ELP ook niet voor weg. Wel gezamenlijk met de hele raad, want niks doen is geen optie. We zullen zien wat hier uit gaat komen en hoe we als raad naar elkaar gaan luisteren. En of we samen willen werken aan het beste voor Smallingerland! De toekomst zal het leren.

Yntze de Vries, fractievoorzitter ELP