Voor de (d)raad ermee

Dit keer twee ronde tafels met in totaal negen onderwerpen op de agenda’s. Niet voor elk onderwerp waren er insprekers, maar voor ‘toekomst vliegveld Drachten’ en ‘actie agenda economie’ was wel belangstelling. Het vliegveld heeft al vaker op de agenda gestaan en zorgt altijd voor een levendige vergadering. Wat er precies gezegd en gevraagd is kunt u teruglezen op de website van de gemeente. Op 10 december gaat de raad over de verschillende onderwerpen in debat en hoort u de mening van de verschillende politieke partijen.

In het debat en besluit was het belangrijkste onderwerp de verkabeling van de hoogspanningslijnen. ELP wilde graag uitstel van het besluit en over 4 jaar de situatie nog eens bekijken, welke gezondheidsrisico’s zijn er boven de grond en welke onder de grond. Zijn er andere inzichten en kan er onomstotelijk bewezen worden dat er geen gezondheidsrisico’s zijn? Nu lijkt het mee te vallen, maar ELP wil niet gokken met de gezondheid van onze inwoners. Dus aanhouden en later nog eens bekijken, maar de meesten van onze collega-raadsleden wilden nu duidelijkheid voor de bewoners. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om het amendement in te trekken. Met dien verstande, als duidelijk (bewezen) wordt dat de gezondheid van de omwonenden wél in gevaar komt, we meteen zullen anticiperen. Nu niet verkabelen, maar we houden de vinger aan de pols, voor wanneer de situatie veranderd.

Als laatste werd Sipke Hoekstra beëdigd als wethouder voor de VVD. Namens ons van harte gefeliciteerd en heel veel succes in het collegebestuur.

Sandra de Jong, raadslid ELP