Voor de (d)raad ermee

Op 7 januari was de eerste raadsvergadering van 2020. Nadat iedereen elkaar een gelukkig nieuwjaar en tevens een goed politiek jaar had gewenst zijn we van start gegaan.

Bij de Ronde Tafel kregen we informatie en konden we vragen stellen over de verbouwing van paviljoen de Leijen. Samen met twee andere agendapunten, wijziging in de bouwvergunning van nokverhogingen en ondertiteling van de raadsvergaderingen, komen we deze tegen over 14 dagen in het Debat en Besluit.

Bij het gecombineerde Debat en Besluit stond het Laweidossier weer op de agenda. Onderzoeksbureau KAFI heeft onderzoek gedaan en daarover een rapport geschreven. De raad had nog een aantal vragen om diverse zaken op te helderen. De antwoorden waren voor ELP niet bevredigend. Ook dit bedrijf heeft niet de volledige cijfers kunnen inzien. De discussie over de resterende 8 ton blijft een heikel punt. ELP is van mening dat de gemeente dat bedrag niet zomaar moet uitkeren en dienden daarvoor ook een motie in. ELP stelde voor om dit via een lening te doen, volgens de portefeuillehouder is dat technisch en juridisch niet mogelijk.

De raad wil opheldering van de portefeuillehouder over de afspraken en besluiten die in het verleden zijn gemaakt over deze extra middelen voor de Lawei. De portefeuillehouder heeft 14 dagen daarvoor om die stukken te verzamelen. Zo wordt het Laweidossier hopelijk nog uiterlijk één keer doorgeschoven en is 21 januari dan de definitieve afronding?!

Er zijn twee fractievertegenwoordigers benoemd en diverse openstaande vacatures zijn weer ingevuld: o.a. werkgeverscommissie, voorzitter van de Ronde Tafel. Sandra de Jong van ELP is benoemd tot 2de vicevoorzitter van de gemeenteraad. Onze felicitaties en succes.

Silvia Sikkema, raadslid ELP