Voor de (d)raad ermee

Een volle agenda voor deze raadsvergadering en ook de zaal is weer goed gevuld met toeschouwers. Omdat er geen Ronde Tafel is, kan de agenda worden vastgesteld en meteen afgewerkt.

Toekomst vliegveld Drachten blijft terugkomen. Wij hebben als ELP ons ook in de kwestie verdiept en onderzoek laten doen naar de (duurzame) ontwikkelmogelijkheden. Het amendement van ELP gaat uit van behoud van de vliegactiviteiten op de airstrip in regie en voor rekening van de Vliegclub (VCF). En het resterende deel van het terrein aan te wenden in het algemeen belang en niet te verkopen. Het amendement is aangenomen met 20 voor- en 8 tegenstemmen. Het aanvullende amendement van D66 en GL voorziet in het aanleggen van een zonnepark, waarin onze inwoners de kans moeten krijgen om mee te doen. Ook dit amendement is aangenomen en het college kan ermee aan de slag.

Actie-agenda Economie: voorziet in drie keer € 300.000,- voor extra inspanningen om de economie aan te jagen. Het plan werd door ELP-wethouder Robert Bakker toegelicht. De actie-agenda gaat bijv. uit van minder werkenden in 2050, zodat nagedacht is hoe en met welke mensen tegen die tijd het werk moet worden gedaan. Het denken -the big picture- in groei, verplaatst gaandeweg naar denken in kwaliteit. Voorstel aangenomen, dus het team kan nu snel tot uitvoering overgaan.

Halfjaarsrapport Sociaal Domein 2019: het wordt een goed rapport gevonden, maar moet in het vervolg eerder kunnen. Het betreft een complexe materie, waar erg veel geld in omgaat. Dit vraagt om meer kennis bij de raadsleden. Douwe van Drogen (ELP) vraagt hier aandacht voor en krijgt bijval. Structureler overleg is ook nodig. Wethouder Trompetter benadrukt het doel dat met adequate zorg alle inwoners mee kunnen blijven doen.

Nieuw in de gemeenteraad verwelkomt ELP, de heren Marco Molhoek als raadslid en Johan Brandsma als fractievertegenwoordiger.

Willem de Boer, raadslid ELP