Voor de (d)raad ermee

Raadsvergadering 21 januari 2020

De TV-camera van Omrop Fryslân staat midden in de zaal. In de ronde tafel komen de speelautomatenverordening en de veiligheidsregio aan de orde. In het debat de benoeming adviescommissie ruimtelijke kwaliteit, uitbreiding paviljoen De Leijen, criteria verhoging kapgebouwen en ondertiteling raadsvergaderingen.

Maar daar kwamen de media niet echt voor. SP en D66 hebben de keuze van de PvdA om uit de coalitie te stappen, op de agenda gezet. Alle partijen krijgen de gelegenheid om hun zegje te doen over deze verrassende en teleurstellende stap van de PvdA. Er klinkt afkeuring, vooral dat daarbij ‘op de man’ wordt gespeeld en niet op de inhoud. Sleutelwoord is vooral rust bewaren bij het zoeken naar de oplossing.

Sandra de Jong (ELP) gaf met nadruk aan dat deze weg niet de keuze van ELP is geweest. ELP wil het politiek houden en heeft het vertrouwen in de rest van de coalitie niet verloren. Als ELP lopen we niet voor problemen weg en willen nu vooruit met een oplossing in het belang voor de hele gemeente. Zo kunnen we weer trots zijn op onze gemeente. Verder zijn we blij met het optreden van onze burgemeester in deze kwestie.

Burgemeester Rijpstra benadrukt de grote opgaven waar we met z’n allen voor staan. De verkenner kan nu aan de slag met het analyseren van de problematiek, de rolvastheid van de ‘spelers’, oplossingsrichtingen en dit -zoals gezegd- met de brede wens voor rust en stabiliteit. Doel is om 7 februari de oplossingsmogelijkheden aan de raad te presenteren. Hij wenst de heer Ton Baas succes toe met zijn werkzaamheden om uit de impasse te geraken.

We kijken nu hoopvol en met goede moed uit naar het vervolg.

Willem de Boer, Raadslid ELP