Voor de (d)raad ermee

Bij de vaststelling van de agenda is besloten om het punt ‘Lawei- onderzoek’ door te schuiven naar 25 februari.

Daarna kwam het punt ‘Duurzaamheidslening koopwoningen’ aan bod. Met deze lening wil de gemeente woningeigenaren stimuleren tot verduurzaming van hun woning. ELP heeft ingestemd met het voorgestelde raadsvoorstel. Inwoners kunnen via het digitale energieloket www.duurzaambouwloket.nl/gemeente alle informatie krijgen die ze nodig hebben.

Op de verordening speelautomatenhal heeft ELP, samen met D66 en Smallingerlands Belang, 2 amendementen ingediend.
Met het 1e amendement wilden we het mogelijk maken dat een speelautomatenhal zich ook ín het uitgaansgebied mag vestigen. Dit door de 250 meter grens van ‘zware horeca’ en ‘coffeeshop’ te schrappen. Een speelautomatenhal moet de diversiteit in Drachten juist vergroten. Bij de stemming in het Besluit is het amendement aangenomen. Ook wilden we een vergunning afgeven voor 15 jaar i.p.v. de voorgestelde 10 jaar. Hiermee wilden we de kwaliteit van de ondernemer vergroten. Dit amendement heeft het bij de stemming niet gehaald.

Door meerdere partijen was er een motie ingediend over het Zwembad. Voor het nieuwe zwembad in Smallingerland is door de provincie 10 miljoen euro toegezegd. Omdat er nog geen voorstel ligt bij de provincie gaan ze de toezegging na 1 mei heroverwegen. De wethouder zegt ons toe dat er voor 1 mei een voorstel ligt bij de provincie. ELP merkt op dat wij tijd en ruimte willen krijgen om een weloverwogen besluit te nemen.

Ook u bent altijd welkom bij een raadsvergadering.

Wally Postma
Raadslid ELP