Voor de (d)raad ermee

Ronde tafel
Een belangrijk onderwerp op de ronde tafel: locatiekeuze scholencomplex Speciaal (Basis) Onderwijs. De eerdere locatie van het scholencomplex was gepland in Vrijburgh. Deze locatie stuitte op grote bezwaren van bewoners: zij waren niet tot nauwelijks betrokken bij de plannen.
In 2019 heeft wethouder Marjan Sijperda eerst gesprekken gevoerd met wijkraad Vrijburgh, plaatselijk belang De Folgeren en Buurtfront om hun bezwaren aan te horen. Afgesproken werd om alles opnieuw te bekijken, te onderzoeken en alle belanghebbenden hierin mee te nemen. De nu voorgestelde locatie kan rekenen op draagvlak van de bewoners en de scholen, een mooi voorbeeld hoe je samen tot goede plannen kan komen. Dit is hoe ELP het heeft bedoeld!

Plein
Er werd door Smelne’s Erfskip een mooie presentatie gegeven over het plan Vrijheidspark, dat in de wijk Vrijburgh gerealiseerd wordt op initiatief van Smelne’s Erfskip en de werkgroep Oorlogsverhalen. Dit in het kader van de herdenking 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog.

Debat
Een mooi voorbeeld van Samen werken aan een mooi Oudega: in 2014 is een groep actieve dorpsbewoners begonnen om plannen te maken voor het opknappen van het verpauperde gebied rond de haven van Oudega. In 2018 is er nieuw leven in het project geblazen en, gezamenlijk met vele partijen en belanghebbenden, een mooi masterplan uitgewerkt. Een masterplan waarin eenieder zich kan vinden.
Reactie van Chiel Bolt: “Deze werkwijze past precies bij wat de ELP voor ogen heeft. Het kan dus wél.” Alle raadsleden waren vol lof en het plan werd dan ook unaniem aangenomen.

Annemarie Hogeveen
fractievertegenwoordiger ELP