Voor de (d)raad ermee

Rond 19:00 uur startte de vergadering met de ronde tafel.

Waterfront Oudega
Het was voor de raad aangenaam te vernemen dat de gemeente, in goed overleg met alle betrokken inwoners en belanghebbenden, tot dit voorliggend masterplan is gekomen. Het lijkt erop dat dit punt in het komende debat en besluit geen discussie gaat opleveren. Precies ook waar ELP voor staat: met en voor onze inwoners tot plannen en uitvoering komen.

Toekomst raad en college
Na de ronde tafel presenteerde dhr. Baas zijn rapport over de toekomst van onze raad en college, nadat de PvdA besloot uit het college te stappen. In het rapport staat dat de hele raad geen vertrouwen meer in elkaar heeft, maar dat wordt door mij -en ons als ELPfractie- niet herkend. Gelukkig horen wij dit signaal ook van onze andere raadscollega’s. Dinsdag 3 maart is hierover een extra raadsvergadering alwaar dit rapport wordt besproken.
Vervolgens ging de vergadering verder met debat en besluit.

Afwikkeling De Lawei
Het verstrekken van extra subsidie aan De Lawei, al dan niet in de vorm van een lening… Een externe jurist heeft hiernaar gekeken en het bleek mogelijk te zijn (onder voorwaarde) om het om te zetten in een renteloze lening. Ook dat er nog geen officiële subsidietoezegging bleek te zijn. U begrijpt dat ELP, gezien het hele verloop van de (ver)nieuwbouw en de vele extra miljoenen die het de gemeente al heeft gekost, deze extra 8 ton graag had omgezet in een renteloze lening. Een krappe meerderheid van de raad zag het anders en stemde in met het voorstel van het college, o.a. om er vanaf te zijn.

Het is goed te zien dat er steeds vaker publiek aanwezig is bij onze raadsvergaderingen, ik hoop dat deze trend zich doorzet. Graag tot ziens!

Chiel Bolt
raadslid ELP