Voor de (d)raad ermee

Extra raadsvergadering 19 mei 2020

Om te voorkomen dat er onnodig achterstanden ontstaan, vergadert de gemeenteraad frequenter dan normaal.

De nieuwe versie van het zonneplan ‘Verder met zonne-energie in Smallingerland‘ uit juni 2019 kwam op de agenda. De raad was nu beter gezind en werd middels één amendement gewijzigd en met 29 stemmen voor en 2 tegen aangenomen. Nu de kaders er liggen kunnen er plannen op basis van zonne-energie getoetst worden.

Het beleidsplan ‘Focus op werk‘ verdiende onze complimenten. De meeste betrokkenen, instanties en omstanders zijn gehoord en dat is hoe wij als ELP het graag zien. We zijn bewust van de slechte financiële situatie van onze gemeente, maar vertrouwen erop dat het college de financiering vindt om dit beleid in zijn totaliteit te kunnen uitvoeren. Onze werkloze, werkzoekende en inwoners met een uitkering verdienen begeleiding met maatwerk. Rekening houdend met de persoonlijke omstandigheden, om zo een eigen inkomen en/of een goede gemotiveerde dagbesteding te krijgen. ELP kan zich goed vinden in dit beleid.

Chiel Bolt, raadslid ELP