Voor de (d)raad ermee

Raadsvergadering 26 mei 2020

Voor de tweede keer deze maand staat de toekomst van het vliegveld op de agenda van de Ronde tafel. Een 14 tal personen zijn aangeschoven om de raad te informeren en onze vragen te beantwoorden. Een dossier wat inmiddels een meter dik is! Het duizelt velen voor de ogen en zien door de vliegtuigen de baan niet meer, wat willen we? Wat kan er? Wie kunnen meedoen? Kan er een goed gedragen uitvoerbaar plan komen? Is er ruimte voor alle huidige gebruikers? ELP wil graag dat het raadsbesluit van december 2019 wordt uitgevoerd. Op 9 juni komt dit onderwerp in het Debat en Besluit.

De profielschets voor de nieuwe wethouders stond op alle drie de agenda’s (Ronde tafel, Debat en Besluit), om zo snel mogelijk tot een zakencollege te komen. In het debat heeft de ELP kenbaar gemaakt dat we teleurgesteld zijn in het proces, we hebben weinig invloed en zijn op afstand gezet bij de voortgang. De vacature staat ook al online, worden we wel serieus genomen? En heeft het nog nut om te sleutelen aan de profielschets?

Twee amendementen werden ingediend: eentje over de Friese taal (FNP) en één (D66) over meer specialisatie, naast het sociaal domein en financiën aangevuld met duurzaamheid en ruimtelijke ordening. Bij het in stemming brengen van het eerste amendement bleek dat er 15 raadsleden voor -waaronder de ELP- en 15 tegen waren. Dat geeft geen uitslag en hoe hilarisch het ook klinkt, dit wordt volgens de regels doorgeschoven naar het Besluit van volgende week. Het stuk komt dan opnieuw in stemming, een paar uur voordat de vacature sluit…

Silvia Sikkema
raadslid ELP