Voor de (d)raad ermee

Raadsvergadering 9 juni 2020

Het Debat
Voor het eerst weer fysiek vergaderen, wel onder voorwaarden en alleen de woordvoerders mochten plaats nemen in de raadszaal. De overige raadsleden konden alles volgen via de website boven op hun ‘eigen kamer’.

Op de agenda stond o.a. waar de toekomst van Vliegveld Drachten ligt. Een belangrijk agendapunt, waar we ons vanaf het begin hard en scherp op hebben ingezet. We willen zelf de regie houden over de toekomst van het vliegveld. Bij verkoop geef je alles uit handen en bepaal je niet meer wat er gebeurt. De discussie ging o.a. over ‘hoe nu verder’, nu de gemeente juridische problemen ziet bij het genomen raadsbesluit van december 2019. Volgens ons kan en moet dat gewoon uitgevoerd worden.

Gedurende het debat werd duidelijk dat vele fracties andere ideeën hadden en er geen eenduidig vervolg was. Wel kwam naar voren dat de eerder gestelde kaders nog steeds door de meerderheid werden onderschreven:
• gemeente blijft eigenaar van het vliegveld;
• het vliegveld moet kostendekkend worden gemaakt door de beheerder (geen extra geld);
• huidige gebruikers moeten een plek krijgen op de airstrip;
• ontwikkelen van een zonnepark met mogelijkheid tot burgerparticipatie.

Het Besluit
Deze keer mochten wél alle raadsleden de zaal tegelijk betreden, iedereen had een vaste plek op alfabetische volgorde en met gepaste afstand tot elkaar.

Vragenuurtje:
• Uitlekken raadstukken naar media en waarom de raad niet via de juiste weg is geïnformeerd?
Dit was inderdaad fout gegaan en er zit nu een extra borging in het systeem.
• Drukte op de Wildzang en bewoners die eigen initiatief nemen om dit af te remmen.
Gemeente gaat verder onderzoek doen naar 30 km wegen en specifiek naar de problemen op de Wildzang, wordt vervolgd!
• Problematiek afsluiting de Kaden, voor vergroten van de terrassen horeca Noordkade Drachten.
Voor ELP belangrijk dat er draagvlak is onder alle ondernemers op de Noord- en Zuidkade, hoe alle partijen het beste gediend worden in de Coronacrisis. Goede en juiste communicatie.

Voor de toekomst van vliegveld Drachten waren twee amendementen ingediend, beide werden niet aangenomen. Met een stemverklaring konden we toch voor het raadsvoorstel stemmen, we moeten verder en we willen het vliegveld niet sluiten. Een ruime meerderheid van de raad stemde hier ook mee in.

Gatso Lamsma
raadslid ELP