Voor de (d)raad ermee

Raadsvergadering dinsdag 23 juni

De Ronde tafel ging via de digitale route. Op de agenda stonden punten die financiële gevolgen voor onze inwoners kunnen hebben, o.a. Herschikkingen Begroting 2021-2024 en de Perspectiefnota 2021- 2024. De gasten die aangeschoven waren hebben hun zorgen uitgesproken over de voorgenomen maatregelen.

Het Debat was deze keer ook fysiek. Een woordvoerder van elke partij bij een onderwerp kon in de raadszaal aanwezig zijn. In het huis zijn duidelijke looproutes aangegeven die we volgen. De wisselingen tussen de woordvoerders kost soms wel wat tijd.
Ook voor het Debat gold een volle agenda, zo vol zelfs dat we deze avond geen ruimte en tijd meer hadden om besluiten te nemen. Dit punt is doorgeschoven naar komende dinsdag. Eerder hebben we met elkaar afgesproken dat we om 23.00 uur stoppen met vergaderen, dit om scherp te blijven en goede besluiten te kunnen nemen.

Jaarrapportage sociaal domein
ELP merkte daarbij op dat mantelzorgers een belangrijke spil zijn bij de zorgverlening aan onze (oudere) inwoners. Bij een eerdere raadsvergadering heeft de wethouder een korte toelichting gegeven over een nieuw op te richten steunpunt voor mantelzorgers. Wij als ELP hopen dat dit op korte termijn gerealiseerd kan worden en dat onze inwoners hier de informatie e.d. kunnen ophalen.

Begroting Carins 2021
Is voor de ELP teleurstellend, wij hadden dan ook andere verwachtingen! Voor ELP blijft belangrijk: de inzet op preventie, niemand valt tussen wal en schip, 1 gezin-1 plan-1 hulpverlener én betaalbare zorg.
Het besluit volgt dinsdag 30 juni, die vergadering begint al om 14.00 uur. De publieke tribune is nog steeds gesloten, maar u kunt de vergadering online volgen via www.smallingerland.nl

Wally Postma
Raadslid ELP