Voor de (d)raad ermee

Na een informatiebijeenkomst van de missing chapter; Raad van kinderen, gaan we om 19 uur door met de reguliere raadsvergadering.

We beginnen met de ronde tafel. Er zijn 4 onderwerpen die elk 15 minuten mogen duren. Alleen voor het onderwerp van de Rekenkamercommissie was een inspreker aanwezig. Hij gaf tekst en uitleg waarna er geen vragen van de raadsleden kwamen. In plaats van 1 uur zijn we nu na een kwartier al klaar met deze ronde. Zo kan het dus ook!

Op naar het Plein. Daar staat een inwoner van de Houtlaan al op ons te wachten. Hij heeft een dik dossier bij zich over de vernieuwing van de Torenstraat. Hij kaartte het parkeerprobleem aan, hoe komt dit allemaal?

Na een korte pauze met warme chocomel gaan we terug naar de raadszaal.
Nu begint het vragenuurtje. Er zijn 2 raadsleden die beiden één vraag hebben. Eén vraag over de Overheids BV wat nu Carins heet en de ander kaart de problemen aan bij het Noordelijk Belastingkantoor. Beide vragen worden door de verantwoordelijke wethouders beantwoord. Waarbij opgemerkt dat het probleem bij het Noordelijk Belastingkantoor niet de verantwoordelijkheid van onze gemeente is.

Daarna komt de aangekondigde motie van het CDA over windmolens aan de orde.
Na meer dan een uur debatteren wordt de motie ingetrokken!

Er waren verder geen stukken voor het debat, dus hoefden er ook geen besluiten genomen te worden. Deze keer een korte en rustige vergadering, ook wel eens fijn!

Gatso Lamsma – raadslid ELP