Maak van lokalen nu ook provincialen

Woensdag 20 maart zijn er de Friese Staten verkiezingen. Lokale partijen zijn, in tegenstelling tot landelijke, tot nu toe ondervertegenwoordigd in de Staten en dat is slecht voor de lokale belangen. Dus ook voor die van jouw gemeente, Smallingerland.

In de Provinciale Staten hebben wethouders van de lokale partijen namelijk ook een spreekbuis nodig in de provincie, om zo het lokaal belang beter op tafel te krijgen. Elke gemeente is anders en dan kan er meer naar elkaar geluisterd worden.
Zelfs de landelijke politiek in stelling brengen voor lokale missies behoort nu tot de mogelijkheden, want door jouw stem aan Provinciaal Belang Friesland, stemt deze partij weer op OSF, de Onafhankelijke Senaatsfractie die zetelt in de 1e kamer! Je leest het goed, jouw stem gaat zeker niet verloren!

PBF- Provinciaal Belang Friesland is dé partij die de lokale partijen in de Friese Staten gaat vertegenwoordigen met o.a. de volgende 4 speerpunten:
Versterking (cultuur)toerisme en recreatie (pdf)
Meer woningbouw in kleinere kernen (pdf)
Op de rem voor Klimaatakkoord (pdf)
Verbetering en versoepeling ondernemersklimaat (pdf)

Ben jij ook van mening dat jouw stem voor méér lokaal belang ook provinciaal, ja zelfs landelijk door moet klinken? Dan is je stem op Provinciaal Belang Friesland de juiste keuze!

Maak van lokalen nu ook provincialen, dus stem 20 maart op Provinciaal Belang Friesland, lijst 12!