Voor de (d)raad ermee

Bij de Ronde tafel (via Zoom) ging één van de onderwerpen over ‘lachgas’. We werden geïnformeerd door o.a. GGD, Jeugdzorg en verslavingszorg. Na veel vragen van de raad is besloten om 22 juni dit onderwerp in het Debat te behandelen.

Sinds lange tijd was vanavond Het Plein er weer. Hier werd het gemeentelijk maaibeleid onder de loep genomen. Ook het gevaar van tekenbeten werd besproken.

Bij het Debat ging o.a. een onderwerp over de invulling van een Ombudsman. Wij als ELP vinden dat het een persoon moet zijn met diverse bevoegdheden, luisterend naar de inwoners voordat men een klacht indient. Ofwel een ‘passend contact’. Ook dit agendapunt gaat naar 22 juni.

De motie van Smallingerlands Belang en ELP over het Gaastereiland deed nogal wat stof opwaaien. Vele fracties willen het ook groen houden, maar dat is nu al zo dus was de motie overbodig. De wethouder was hevig verbaasd over de motie op basis van geruchten en uitte dit ook in de raad.
De winst is dat iedereen heeft uitgesproken geen verandering te willen in dat mooie natuurgebied. Er zijn geen concrete plannen, de raad verandert niets zonder dat omwonenden en betrokkenen tijdig geïnformeerd worden. De geruchten blijken niet waar te zijn, daar vertrouwen we dan op. De motie is aangehouden.

Gatso Lamsma, fractielid ELP