Kadernota 2022 – zonder kaders?

We waren gewend om vóór het zomerreces de Perspectiefnota vast te stellen, die als leidraad dient voor de begroting die in november wordt vastgesteld. Daarmee kan het college vervolgens de richting bepalen welke kant de raad op wil de komende jaren. Echter, nu lag er voor de eerste keer een in onze ogen lege kadernota waar we kennis van mochten nemen!

Het is niet alleen de benarde financiële positie waar Smallingerland momenteel in verkeert. Het werd ook nog eens duidelijk dat de ambtelijke organisatie zowel kwantitatief als kwalitatief niet op orde is! Met als pijnlijke consequentie: de accountant kan de jaarrekening niet goedkeuren!

Hoezo dan ‘kaders’ meegeven? Waarbinnen ook de gevoerde kerntakendiscussie nog besproken moet worden, wat toch mede een basis zou moeten zijn om de kaders vast te stellen! Wat vinden we met name belangrijk voor onze inwoners?

De kritische brief die vanuit de gemeentelijke organisatie naar de raad is gestuurd, komt in onze ogen daardoor in een heel ander daglicht te staan.

Al vanaf 2013 zijn er problemen in onze gemeente en moet het roer drastisch om. Wanneer het dan extra lastig wordt in de huidige raadsperiode, helpt het zeker niet wanneer een collegepartij wegloopt voor haar verantwoordelijkheid! ELP loopt daarentegen níet weg…

Ondanks de forse kritieken, de framing (wat voelt als karaktermoord dat wij de schuld zijn van deze chaos) maakt ELP juist sterker.

Het voelt als bewijs dat we op de juiste weg zitten voor verandering. Wij willen weer gevoelige snaren raken, vingers op zere plekken leggen, onderste stenen boven halen! Misschien herkennen wij ons wel in Omtzigt!?

Op het moment dat je dicht bij de waarheid komt, proberen anderen je de mond te snoeren en in een kwaad daglicht te zetten. Men vindt immers altijd wel een stok om mee te slaan! Dat roert ons niet tot tranen, maar… het raakt ons wel!

Als we tóch moeten bezuinigen, laten we dan niet verder investeren in de huidige huisvesting van het museum, maar deze onderbrengen bij een ander partij. Misschien in de bibliotheek? In het Van Doesburghuis of…? We zijn toe aan een sober en doelmatig museum.

Eigenlijk net als wat we nu doen in de openbare ruimte als huidig maaibeleid voor het onderhoud van wegen, waar nu al veel inwoners en zelfs de insecten verdrietig van worden. “It gers stiet toch dea op stanen”…

De komende 4 tot 8 jaren afbouwen van de grote subsidieontvangers binnen onze gemeente gaat op lange termijn zeker structureel iets opleveren. En geeft ruimte in de meerjarenbegroting. Dus bijv. hier níet de voedselbank of de amateurkunst, het toneel etc.


Wij kunnen niets anders bedenken om een kadernota vast te stellen, dan dat de uitgaven bínnen de inkomsten moeten blijven. Tering naar de nering. Misschien moeten wij ook gebruik maken van budgetcoaches zoals die ingezet worden bij gezinnen en personen, die zo zelfstandig hun financiën leren te beheren?

Een budgetcoach heet in gemeenteland ‘Art. 12’… misschien moeten wij dat ook maar aanvragen bij de provincie?

Voor ELP biedt het kerntakenrapport (kosten: €80.000,-) geen enkel inzicht over hoe wij ons huishoudboekje op orde moeten brengen. En moeten wij afwachten of we, een door de accountant goedgekeurde, jaarrekening aan de provincie kunnen laten zien. Wij kwamen nu ook niet met moties om daar richting aan te geven.

Het enige kader voor ELP is: de inkomsten en uitgaven in balans brengen.
Dus niet op voorhand een lastenverzwaring, om zo het financiële probleem van Smallingerland op het bord van onze inwoners neer te leggen.