Voor de (d)raad ermee

Vragenuurtje van 28 september 2021
Ontwikkeling kantorenstrook Maartenswouden/Suyderwijk

Precies 1 jaar geleden had ELP hier al vragen over gesteld en werd in de wacht gezet. De accountant spreekt nu in de jaarrapportage over 2020 zijn zorgen uit over mogelijk ongeoorloofde staatssteun in dit dossier. Yntze de Vries verwijst hiernaar en naar de beperkte beantwoording op kortgeleden herhaald gestelde schriftelijke vragen. 
Weer een lijk uit de kast door onkunde of amateurisme? Het college noemt de vragen ‘’terecht en begrijpelijk” maar geeft  op de belangrijkste vragen gewoon geen antwoord. 

Een langlopend project van 20 jaar wat nu nog om geld draait. De grondopbrengst van 2,65 mln. is in 2015 door de gemeente afgeboekt, maar blijkt in 2016 toch weer aangeboden aan dezelfde ontwikkelaar, nu voor 1 mln. 
Dat is voor 30.000 m2 grond, 33 euro per m2. Grondprijzen voor kantoren liggen op ongeveer 110 euro m2 en voor woningbouw zelfs op 200 euro m2  (=  max. 6 miljoen grondopbrengst!).
Hoe leggen wij deze toeschietelijke houding naar een vermogende projectontwikkelaar uit aan onze inwoners? We hadden ook 1200 trapliften kunnen toekennen voor 6 miljoen.

Voor behoorlijk bestuur heb je ook rekening te houden met de belangen van de ontwikkelaar, volgens de wethouder. Meer informatie kan hij niet geven, omdat anders de gemeente in een nadelige positie wordt gebracht. 
Het dossier verdient geen schoonheidsprijs en niemand wil het bovenaan zijn cv hebben. Wiens cv staat dit dan wel? Dus staatssteun of onbehoorlijk bestuur of beide?

 
Willem de Boer, raadslid ELP