Voor de (d)raad ermee

Raadsvergadering dinsdag 14 september

Eindrapport kerntaken onderzoek stond wederom op de agenda van het debat. Afgelopen twee weken is er goed overleg geweest tussen de woordvoerders, college en organisatie. ELP heeft besloten om ons amendement te splitsen, om te zorgen dat de inhoud en planning niet met elkaar botsen.

Onze bijlage met mogelijke richtingen om tee bezuinigen, is mondeling aangevuld met de richtingen van de andere fracties. Zo is er een breed gedragen amendement ontstaan waar het college mee aan de slag kan. Dit amendement van ELP met bijlage is aangenomen.

Mevrouw I. Hofstra is voorgedragen voor een ere. De meerderheid van de raad heeft voor het toekennen van de erepenning gestemd. Wij feliciteren mevrouw I. Hofstra met deze erepenning.

ELP heeft vragen gesteld over de vergunningsaanvraag aan de Werf in Drachten. Een gevoelig punt wat voor extra onrust in de buurt heeft gezorgd.

Waarom heeft de wethouder niks gezegd tijdens zijn bezoek aan de buurt? Antwoord: Hij wist ook niet dat de aanvraag al was ingediend.

En kan de wethouder de onrust bij de buurt wegnemen? Antwoord: indien nodig zal hij dat zeker doen. Zoals het nu ligt past de aanvraag niet in de bestemming. Wat het precieze antwoord gaat worden aan de aanvrager is nog niet bekend.

Silvia Sikkema, Raadslid ELP