Voor de (d)raad ermee

Tijdens het debat over het voorstel Voorbereidingsplan de Steven 57 wilde ELP weten waarom bij de ‘beoogde effecten/argumenten 1.3’ werd aangegeven dat deze ontwikkelingen geen invloed hebben op de woonontwikkelingen op de Tussendiepen? Er is immers geen woonbestemming aanwezig in het huidige bestemmmingsplan op de Tussendiepen, schept dit niet verkeerde verwachtingen?

Van de wethouder was dit geen slip van de tong, maar een bewuste keuze. Hij gaf aan dat ze bezig zijn met een nieuwe visie voor de Tussendiepen en dit alvast hadden meegenomen in de effecten…
Voor ELP voegde dit niets toe en hoorde het hier ook niet in thuis, want je toetst op de huidige bestemming en niet op mogelijke toekomstige veranderingen, die eerst nog door de raad moeten worden vastgesteld.

Het debat over de motie van de JA/JA-sticker verliep gemoedelijk. Na een schorsing en nog enkele kleine aanpassingen waren alle partijen het snel met elkaar eens. Het besluit was dan ook meer een formaliteit, alle agendapunten werden zonder stemming aangenomen. Met uitzondering van deze motie over de JA/JA-sticker, want hier moest volgens de regels over gestemd worden. Ook deze werd, zoals verwacht, unaniem aangenomen.

Al met al een vlotte raadsvergadering, het was lang geleden dat we om 21.00 uur klaar waren!

Harrie Hofstee
Raadslid ELP