Vliegen of Uitgevlogen

Vliegveld Drachten een jaren lang lopend dossier waar geen oplossing voorkomt en we in rondjes blijven draaien. Dat wil ELP nu constructief doorbreken, door anders naar de gronden durven te kijken. Weer terug naar de plannen van midden jaren 90, maar nu wel doorpakken.

Op 26 oktober heeft ELP hun visiedocument aan het college overhandigt om deze ontwikkeling aan hun mee te geven. Zo kunnen ze dit als optie meenemen en te betrekken bij de toekomstige raadsvoorstel. Voor nu geen initiatiefvoorstel, maar dat is in de toekomst altijd nog mogelijk.

Benieuwd naar het plan? Lees hier Vliegen of Uitgevlogen.