Voor de (d)raad ermee

Afgelopen raadvergadering had de Raad het unaniem een motie ingediend, die door ELP samen met Smallingerlands Belang was geïnitieerd, inzake de Lelylijn. Hierin verzoekt de Raad het College al het mogelijke te doen om de aanleg van een spoorlijn van Groningen via Drachten, Heerenveen, Emmeloord naar Lelystad te bewerkstelligen.

Onze wethouder Robert Bakker is hier de afgelopen maanden al druk mee bezig geweest en de lobby loopt. Drachten heeft een centrale ligging en een spoorverbinding zal onze regio een extra economische boost geven. Samenwerken met de andere betrokken Gemeenten is essentieel. Een mooie uitdaging!

Een standaard agendapunt is het vragenuurtje. Raadsleden hebben de mogelijkheid om de portefeuillehouders vragen te stellen over allerhande lopende kwesties. Regelmatig komt het voor dat enkele raadsleden het vragenuurtje misbruiken voor een discussie/debat en dat is niet de bedoeling. Veelal blijken de vragen weinig inhoud te hebben en hiermee wordt het vragenuurtje misbruikt voor politieke doeleinden en dit moet stoppen. Mijns inziens wordt het tijd om dit onderwerp van de agenda te halen en de vragen schriftelijk af te handelen.

Chiel Bolt – raadslid ELP