Voor de (d)raad ermee

Fractievertegenwoordiger
De raad bestaat uit raadsleden en één fractievertegenwoordiger. Ik ben fractievertegenwoordiger bij ELP en neem deel aan de fractievergaderingen. In de fractievergadering worden vele onderwerpen besproken en tevens bereiden we ons voor op de agendapunten die in de raad aan de orde komen. Als fractievertegenwoordiger mag ik deelnemen en meepraten aan de ronde tafel, deze begint een uur voordat de raadsvergadering begint. Bij raadsvergadering hebben de fractievertegenwoordigers geen stem.

De ronde tafel
Tijdens de ronde tafel kun je je laten informeren over bepaalde onderwerpen. Hier kunnen vragen gesteld worden aan de gasten. De raadsleden proberen zich goed te laten informeren om zo te komen tot een goede afweging, als het tot een besluit komt.

Op 9 april waren er twee ronde tafels in de trouwzaal en in de raadszaal. Zelf was ik in de raadszaal aanwezig. Op de agenda stond de toekomst van het vliegveld. Of de gemeente het vliegveld daadwerkelijk gaat verkopen is nog niet besloten, maar er zijn wel ondernemingen die interesse hebben. De ondernemers die te gast waren bij de ronde tafel hebben allen hun zegje kunnen doen. Ieder met hun eigen belangen en expertise.

In de ronde tafel in de trouwzaal stond zienswijze begroting Carins 2019 en Frysk taalbelied op de agenda. Bij deze ronde tafel was ik dus niet aanwezig, maar ik hoef niets te missen, want ik kan via de website van de gemeente de beelden thuis nog bekijken.

Klik hier voor de ronde tafel – trouwzaal van 9 april en je kan de beelden bekijken. Om andere vergaderingen terug te kijken zoek dan in de kalender van de raad.

 

Nieuwe website Smallingerland
Sinds 2 april heeft de gemeente de nieuwe website gelanceerd, neem hier eens een kijkje. De gemeente staat open voor verbeteringen, want ze willen hun dienstverlening optimaliseren. Dus geef vooral uw opmerkingen, ideeën of problemen m.b.t. de website door dan kan het nog klantvriendelijker en makkelijker zijn voor U worden.

Annemarie Hogeveen, fractievertegenwoordiger ELP