Voor de (d)raad ermee

Raadsvergadering 7 december

 
Digitalisering archieven stond wel vaker op de agenda, ook nu weer hikt een groot deel van de raad tegen de hele hoge kosten aan die hiervoor zijn begroot: 5 ton wat betaald moet worden uit de reserves. De meeste vragen voor de portefeuillehouder waren: kan dit niet goedkoper, pragmatischer, moeten we alle documenten archiveren of is een selectie ook voldoende? De wethouder had niet op alle vragen antwoord, waardoor het stuk is doorgeschoven naar de vergadering van 11 januari 2022.

Door schade en schande wijs geworden heeft de raad de leidraad grote projecten ingesteld, om vooraf risico’s inzichtelijk te maken en de raad tijdig te informeren. Zowel voor het nieuwe zwembad als de SBO-school stonden alle seinen op groen, maar tegelijkertijd gaf de portefeuillehouder kort voor de vergadering aan dat er best wel een winstwaarschuwing in de lucht hing, gezien de kostenstijgingen van materiaal en loonkosten. Dat is voor ELP ook een reden om een amendement in te dienen, om tweemaandelijkse rapportages te krijgen over zaken waar risico’s in zitten en zo te voorkomen dat we straks een openluchtzwembad met olympische status krijgen, omdat er geen geld meer is voor een dak. De portefeuillehouder heeft toegezegd om dat nog deze maand met de raad te bespreken. 

ELP stelt voor de Transitievisie warmte voor kennisgeving aan te nemen, hiermee blijf je flexibel en kun je te allen tijde bijsturen indien nodig. Inspelen op nieuwe ontwikkelingen, koers wijzigen bij negatieve resultaten, voorkomen van extra hoge kosten voor inwoners enz. Door meerdere amendementen is het besluit doorgeschoven naar 21 december.

Afscheid genomen van gemeentesecretaris Jelmer Mulder: “Het waren zes mooie jaren, maar wel zwaar. Smallingerland heeft goud in handen en kan nu door op de inzet die afgelopen jaren is gedaan”. Jelmer succes met je nieuwe baan in Hoogeveen!

Sandra de Jongraadslid ELP