Voor de (d)raad ermee

Vanavond voor het eerst weer Het Plein. Ondernemers en inwoners uitten hun zorgen over het verminderen van parkeerplaatsen in de Oosterstraat. Maar ook dat er slecht over gecommuniceerd werd. Het is goed dat inwoners de raadsleden weten te vinden en hun zorgen/problemen onder de aandacht kunnen brengen.

In de afgelopen raadsvergaderingen zijn diverse moties ingediend betreffende het armoedebeleid. Om te voorkomen dat er voor elk individueel onderwerp een motie ingediend wordt, vraagt ELP om een bredere aanpak. De motie van ELP, Smallingerlands Belang en ChristenUnie roept op om het huidige armoedebeleid te herzien, zodat het beleid geactualiseerd en toekomstbestendig wordt gemaakt. Met een nieuw armoedebeleid kunnen betrokken organisaties beter en alerter de signalen opvangen en uitvoeren. Wethouder Van Beek antwoordde hierop dat het college begin volgend jaar met een nieuwe visie armoedebeleid komt en kon de motie overnemen.

Als laatste moest nog de noodverordening van 22 november jl. door de raad bekrachtigd worden. Door de signalen, via o.a. social media en de onrust in het hele land, ontstonden ook veiligheidszorgen in Smallingerland. De burgemeester heeft na goed overleg met de politie en veiligheidsregio derhalve besloten om een noodverordening af te geven voor 9 uur. Hiermee ging de raad unaniem akkoord.

We wensen u een fijne Sinterklaas!

Gatso Lamsma, raadslid ELP