Voor de (d)raad ermee

Na een frisse wandeling door de eerste sneeuw van deze winter, kwam ik aan op het gemeentehuis voor de twee wekelijkse raadsvergadering.

Als eerste de ronde tafel, waar de raad informatie ontvangt over diverse onderwerpen en vragen kan stellen. Bij voldoende informatie wordt twee weken later hierover gedebatteerd en besloten. Bij twee agendapunten was dat voldoende, maar over het woningbouw programma wil de raad meer en beter geïnformeerd worden.

Bij het debat gaat de raad debatteren over onderwerpen waarover een besluit gevormd moet worden. Standpunten en meningen worden over en weer gegeven om tot een al dan niet gezamenlijk besluit te komen. Deze avond werd o.a. een motie ingediend over grijze containers.

Het minder vaak ophalen van restafval heeft bij de inwoners wat roering gebracht. Bij goed scheiden van afval hoeft het geen probleem te zijn. In restafval hoeven geen maden te komen als men dit goed scheidt, dan begint de kliko ook niet te stinken. Mensen met speciale wensen, o.a. luiers, kunnen een extra luier-kliko aanvragen. ELP ziet graag dat inwoners die zich zorgen maken in gesprek gaan met de wethouder. Luisteren naar onze inwoners en samen zoeken naar oplossingen. Met deze toezegging van de wethouder werd de motie totaal overbodig.

Tijdens het besluit,  het laatste onderdeel van een raadvergadering, zit ook het vragenuurtje. Hier kunnen de raadsleden vragen stellen aan het college, daar wordt goed gebruik van gemaakt.

Tevens hebben we afscheid genomen van raadslid H. Hofstra. Zijn plek wordt nu ingevuld door dhr. J.J.Veldkamp. Daarna restte me nog een mooie wandeling door de sneeuw naar huis.

Silvia Sikkema, Raadslid ELP