ELP wil via Provinciaal Belang naar de Friese Staten

DRACHTEN – De Smallingerlandse lokale partij ELP doet mee aan de provinciale verkiezingen. De fractie sluit zich aan bij Provinciaal Belang Fryslân. Sandra de Jong staat namens de ELP op nummer twee.

Lijsttrekker Provinciaal Belang Fryslân Rinus Buising: ,,De stoelen op het Provinciehuis worden momenteel hoofdzakelijk bekleed door de landelijke of provinciale politieke partijen. Hierdoor wordt er te weinig geluisterd naar de inwoners van onze provincie. En als er wél wordt geluisterd, dan wordt dit vaak voor kennisgeving aangenomen en wordt er te weinig of niets mee gedaan. Bij Provinciaal Belang Fryslân komt de inbreng uitsluitend van de leden van de lokale partijen en weet men dus zeker dat er met hun inbreng iets wordt gedaan.’’

ELP heeft zich met dertien andere lokale partijen in Friesland verenigd in Provinciaal Belang Fryslân. ELP levert voor de Statenverkiezingen vijf kandidaten, naast Sandra de Jong uit Drachten staan op de lijst Douwe van Drogen, Yntze de Vries en Gatso Lamsma, allen wonend in Drachten en Marjan Sijperda uit Drachtstercompagnie.

Rinus Buising: ,,Wij zien de achteruitgang van het aantal inwoners niet als een onoverkomelijk probleem, maar als een uitdaging. We moeten ervoor zorgen dat er ook voldoende nieuwbouw in de kleine(re) dorpen wordt gepleegd. Bewoners in die kleinere kernen zijn de basis voor een gezonde lokale economie. Zonder voldoende aanwas van mensen verdwijnt niet alleen het woonplezier, maar ook bushaltes, winkels, pinautomaten, huisartsen en scholen. Dit moet anders.’’ (Bron: Drachtster Courant)

Rinus Buising

Sandra de Jong