Wordt de Nieuwe Welle een bodemloze put of een betaalbaar zwembad?

U weet ’t vast nog: de renovatie van De Lawei. Die met miljoenen werd overschreden, de plotselinge bouwstop, wanbeleid, vele open einden en aan het eind een vernietigend onderzoeksrapport van de enquêtecommissie. Waarvan bij vele hoofdrolspelers het geheugen hen plots in de steek liet over hoe het allemaal zover had kunnen komen? Toch verklaarden ze het bij een volgend project ‘weer precies zo te gaan besturen en uitvoeren’. Dát proces herinnerden ze zich dus wél…!

De gemeenteraad heeft vorig jaar een duidelijk budget, inclusief een helder omschreven pakket van eisen, vastgesteld voor het nieuwe zwembad. Daar is een reële begroting op losgelaten, rekening houdend met onvoorziene omstandigheden die bij elk bouwproject van deze grootte aan de orde zijn, nl. bijna 34 miljoen. Ons gemeentebestuur weet echter, samen met het Sportbedrijf, nu al dat er ‘vast wel ruimte zit in het budget’ om nog eens 2,5 miljoen te gaan investeren in een bad met ‘Olympische status’, want Drachten moet toch wel allure en standing krijgen.

Niet alleen laat onze financiële positie als gemeente deze dikdoenerij niet toe, de vraag is ook waarop die veronderstelde ruimte binnen het budget is gebaseerd? Er is nog geen sluitend bestek en de definitieve lijnen moeten nog op papier. Daarbij wijst de praktijk uit dat dergelijke omvangrijke overheidsprojecten zelden tot nooit binnen het gestelde budget zijn opgeleverd!

In de ogen van de ELP past dit voorstel dan ook in de categorie ‘grootheidswaanzin op kosten van de inwoners van Smallingerland’. Laten we ons nu tot doel stellen om eens binnen de begroting te blijven en pas daarna onze veren te gaan poetsen. ELP vreest echter dat een forse OZB- of parkeergeldverhoging zal worden voorgesteld i.p.v. met gezond verstand en beleid om te gaan met gemeenschapsgeld.

Ook wij van ELP willen graag een voor iedereen toegankelijk nieuw zwembad en zijn zeker bereid te investeren. Maar laten we eerst leren van onze fouten i.p.v. ze opnieuw begaan en de eerste stappen voorzichtig zetten.

ELPDUIDELIJK BLIJVEN DOEN, MET ELKAAR