Voor de (d)raad ermee

Beweeg je mee?

Op de agenda van 19 januari stond tevens de Speelnota ‘Speels genoeg’. De gemeente streeft naar een omgeving die uitnodigt tot gezond beweeggedrag, als missie om de inwoners van Smallingerland een leven lang dagelijks aan het bewegen te brengen en voor een sterke, gezonde (vitale) samenleving te zorgen. De nota werd positief ontvangen door de raad. Aandachtspunt is wel dat het voor iedereen toegankelijk moet zijn, ook kinderen en volwassenen met een beperking willen meedoen. In een brief van het VN Panel* werd dit tevens aangekaart. 

Betreft het skatepark 

“It giet oan”! Het skatepark wordt gerenoveerd en uitgebreid. In 2018 werd er een burgerinitiatief ingediend door een aantal skaters. Het initiatief werd door de gehele Raad aangenomen en hoewel het veel te lang heeft geduurd voordat er daadwerkelijk actie is ondernomen, het is nu een feit. Samen met de skaters zal een plan tot uitvoering worden gebracht. ELP wil de skaters die het burgerinitiatief hebben ingediend complimenteren. Hun plannen, vastberadenheid en hun geduld (ook al zakte hun vertrouwen in de gemeentepolitiek regelmatig tot het nulpunt) wordt nu beloond. Namens ELP: ”Top gedaan skaters en gefeliciteerd”. ELP zal de ontwikkelingen blijven volgen. 

Meer informatie over burgerinitiatief? Kijk op: www.nationaleombudsman.nl/burgerinitiatief


Annemarie Hogeveen, fractievertegenwoordiger ELP

* belangenvereniging die opkomt voor de rechten van mensen met een handicap in de samenleving.