Voor de (d)raad ermee

Voorafgaand aan de reguliere raadsvergadering begonnen we om 18.00 uur met een extra informatiebijeenkomst over Caparis. We werden bijgepraat hoe de lijnen lopen, volgens de ambtenaar een complexe structuur! In totaal zijn er 165 kader personeelsleden nodig om de zaak draaiende te houden. Acht gemeenten doen mee en van de 2.000 werknemers komen er 400 uit Smallingerland.

Om 19.00 uur begon de raadsvergadering met de Ronde Tafel. Hierin werd o.a. de beleidsnota ‘schutstallen’ besproken. ELP kwam met het idee van mobiele schutstallen, dit werd goed ontvangen.

In het debat kwam voor ELP een belangrijk punt aan de orde: toekomst vliegveld Drachten. ELP diende hiervoor een amendement in om het vliegveld voorlopig in eigen beheer te houden, dus niet alles in één keer verkopen! De kavels rondom het vliegveld zouden verkocht kunnen worden aan vliegtuig gerelateerde bedrijven. Er zou wel een strook grond rondom het vliegveld beschikbaar moeten blijven voor zonnepanelen (duurzaamheid). Bij de stemming over het vliegveld werd het amendement, met 23 stemmen voor en 5 stemmen tegen, aangenomen.

Een ander punt in het debat ging over Frysk Taalbelied. Hierover werden in eerste instantie 7 amendementen ingediend. Het FNP-amendement ‘actieve beheersing van het Fries’ bleef als enige staan. Hier stemden 22 raadsleden voor en 6 tegen, ook aangenomen.

Het laatste agendapunt ging over de begroting 2019 van Carins (Overheids b.v.).
Hier heeft ELP, samen met 8 andere partijen, een motie ingediend om de prestatie-afspraken snel op tafel te krijgen. De begroting is gebaseerd op de prestatie-afspraken tussen Carins en de gemeente, maar deze afspraken zijn nog niet gemaakt. De raad wil graag een herziene begroting inclusief de prestatie-afspraken. Deze motie werd uiteindelijk met algemene stemmen aangenomen.

Weer een leerzame avond! De volgende raadsvergadering is op 14 mei a.s.

Gatso Lamsma, raadslid ELP