Voor de (d)raad ermee

Begrotingsvergadering 3 nov. 2020 (2)

Het college heeft een doorrekening gemaakt n.a.v. de amendementen van de vergadering op 3 november. Hiermee werd het nog steeds bij de inwoners neergelegd om de begroting 2021-2024 sluitend te maken. Als ELP willen wij niet de financiële gaten dichten door extra te dweilen, maar de loodgieter bellen om het dak te dichten.

De grote financiële overschrijdingen zitten in het sociaal domein. Hier kan prima 3 miljoen op bezuinigd worden om een sluitende begroting te krijgen voor de komende 4 jaar. Niet bezuinigen ten koste van de zorg, maar wel de lucht uit de begroting halen en verantwoordelijkheid nemen over ons gemeenschapsgeld.

Daardoor kunnen o.a. de fonteinen aanblijven, de kerstboom blijft staan en nog hanging baskets ter verfraaiing van het centrum. Wijkbeheer, wegmarkeringen, onderhoud fietspaden enz. dat alles wordt dan niet wegbezuinigd.

Helaas is het niet gelukt te om de parkeertarieven gelijk te houden. Voor ons erg teleurstellend, want de inkt van het nieuwe parkeerbeleid is amper droog en zeker nog niet geëvalueerd? Deze verhoging, in combinatie met de Coronacrisis, helpt de ondernemers niet, integendeel!

De OZB verhoging is van 8% teruggedraaid naar 2% voor 1 jaar, om een beetje lucht te krijgen in 2021.

Een taakstellende bezuiniging van 3 miljoen op het sociaal domein, is voor het college een uitdaging om dit goed en op de juiste programma’s te plaatsen. Lukt het niet, komen we dan onder toezicht van de provincie? Is dat slecht? Misschien wel goed, als een zakencollege met ervaren wethouders het niet lukt dat een buitenstaander eens meekijkt hoe wij omgaan met onze financiën.

Yntze de Vries
fractie voorzitter ELP