Voor de (d)raad ermee

Het gemeentebestuur en de raad zitten nog volop in onrustige periode en we hebben ook weer andere punten op de agenda staan.

Bij het agendapunt over de openbare verlichting in de gemeente ligt een goed stuk vindt ELP, minder licht daar waar het kan. Ook efficiënter en energiezuiniger met licht zijn. Daar waar de veiligheid belangrijk is op inspelen.

Carins blijft een zorgenkind en werkt nog niet naar behoren ook al doen alle werknemers hun uiterste best. De organisatie om de zorg beter en vlotter te krijgen daarin moet nog een hele slag gemaakt worden. Het rapport bevestigt dit. ELP is van mening om dat nu ook te gaan doen: grip krijgen op de zorg en de geldstromen, toegankelijkheid voor iedereen met weinig of geen wachtlijsten. ELP spreekt haar zorgen uit over de financiën.

Naar aanleiding van de brief, die namens de organisatie aan de raad is gestuurd, werd er een motie ingediend om met de organisatie in gesprek te gaan en begrip te hebben voor de organisatie. Dit laatste werd een discussiepunt. Uiteindelijk, in een korte schorsing werd de motie aangepast door o.a. het woord signaal te gebruiken. En werd de motie unaniem aangenomen.

Voor ELP is het gesprek aangaan geen probleem, wel met de juiste verwachtingen. Dat de keuze voor andere oplossingen dan het college bij de begroting mogelijk is, is een democratisch besluit en daar staan we nog steeds achter.

U kunt de raadsvergaderingen live en achteraf bekijken via de link.

Silvia Sikkema,
Raadslid ELP