Voor de (d)raad ermee

Begrotingsvergadering 3 nov. 2020 (1)

Een bijzondere begrotingsvergadering: Smallingerland zit – net als veel andere gemeenten- financieel in zwaar weer.

Het college heeft hier niet gekeken naar besparing op eigen kosten en/of aanpassing van beleid. Nee, er is voor gekozen om de rekening bij de inwoners neer te leggen door o.a. de onroerendezaakbelasting (OZB) met maar liefst 8% te verhogen en ook om de nieuwe parkeertarieven nog eens fors omhoog bij te stellen. In deze coronatijd kan het niet anders dan tot nog meer leegstand in het centrum leiden. Dus net als in je broek pissen: het voelt even heerlijk warm maar daarna heb je pas echt een probleem.

Onze fietspaden worden niet meer onderhouden, wijkbeheer gaat de wijken minder schoonhouden, speeltoestellen worden niet vervangen etc. Wij hebben duidelijk aangegeven dat dit niet onze begroting is.

Op onze vraag of het in deze tijd wel gepast is dat de burgemeester voor zichzelf een dure persoonlijke assistent heeft aangesteld (naast alle al bestaande ondersteuning in het gemeentehuis), wenste de burgemeester pertinent om geen reactie te geven. Hoe bizar?

De gemeenteraad was na vele uren vergaderen, “elke partij heeft begrijpelijkerwijs eigen idealen en wensen”, nog zeker niet op één lijn. Het college gaat nu aan de hand van alle ingediende
wensen (amendementen) en alternatieven een doorrekening maken of en hoe het financiële gat kan worden gedicht.

Volgende week (10 november) is het vervolg van de begroting, in een extra raadsvergadering.
Te volgen via de live-stream van het gemeentehuis.

Yntze de Vries
fractie voorzitter ELP