Begroting Smallingerland

Pleisterplakken: dat is voor ELP bv. het fors verhogen van parkeertarieven om een begroting sluitend te maken. De begroting voor 2022 is dan wel sluitend, maar wel dankzij een meevaller van miljoenen uit Den Haag. Wij willen dat uitgaven en inkomsten structureel in evenwicht worden gebracht! Anders voorzien wij dat een forse verhoging van de OZB de volgende pleister is die ze gaan plakken.

Met een afgekeurde jaarrekening en met het rapport van Deloitte hebben we sowieso al hele grote uitdagingen, en niet alleen op financieel gebied. Er zijn veel meer misstanden blootgelegd, naast het hoge ziekteverzuim in de organisatie, het zeer grote verloop in het personeelsbestand en met het inhuren van externen lijkt onze organisatie steeds meer op een duiventil. Niet alleen mensen vliegen in en uit maar daarmee ook de kennis!

Deze vergadering was niet spannend, die in december wordt dat des te meer. Die vergadering gaat over onze toekomst en de komende 3 jaarschijven. Hier vraagt het college 5,6 miljoen euro (1,4 miljoen structureel) om de problemen, aangegeven door Deloitte, op te lossen.
ELP en een groot deel van de raad mist hierbij niet alleen de onderbouwing, maar ook de evaluaties van eerdere, forse financiële investeringen in onze organisatie. Zoals het 6 miljoen kostende project Verbetering dienstverlening, diverse Rekenkamerrapporten en rapporten van Berenschot. Wat waren de effecten van deze, al eerder gedane investeringen? Het eerste rapport dateert al van 2011 over de welbekende angstcultuur binnen de organisatie.

Het college zegt toe om met deugdelijke onderbouwingen te komen, waarin voornoemde evaluaties worden meegenomen. Investeren in ontwikkelings-, voortgangs- en functioneringsgesprekken levert waardering en respect op én… kost weinig geld!

Yntze de Vries fractievoorzitter ELP