Voor de (d)raad ermee

ELP feliciteert cursisten ‘Politiek actief’ met hun certificaat

Begin 2021 werd gestart met de training ‘Politiek actief’. Hier hebben 59 cursisten aan deelgenomen. De gemeenteraad van Smallingerland wil met haar inwoners samenwerken aan lokale democratie. De training werd voornamelijk online aangeboden. Men kreeg een kijkje achter de schermen van de lokale politiek. Ook was er gelegenheid om fysiek aanwezig te zijn in het gemeentehuis en daar te speed-daten met raadsleden.  De reacties van de cursisten op de training waren positief. Aan de cursisten is een certificaat uitgereikt.

Training politiek actief in Smallingerland

Burger betrekken bij besluitvorming hoe doe je dat?

Armoede in onze gemeente

Alles wordt duurder, we hebben er helaas allemaal mee te maken. Maar stel: je kan de kosten niet meer betalen, wat dan? Wat kan de gemeente dan voor je betekenen? ELP vindt dat de gemeente voor schrijnende situaties maatwerk moet leveren. Maar we zullen vooral moeten inzetten op structurele oplossingen, om zo de armoede breed aan te pakken. 
Daarom is het van groot belang om het gemeentelijk armoedebeleid spoedig te actualiseren.