Voor de (d)raad ermee

We beginnen altijd met de Ronde Tafel. In deze ronde worden personen uitgenodigd om hun mening en visie te geven over de verschillende vergaderstukken. De raadsleden kunnen dan aanvullende vragen stellen en mening van de inwoners betrekken bij het debat. De agenda kunt u vinden in de Actief. Wanneer u mee wilt praten kunt u zich bij de griffie aanmelden.

Een agendapunt in het debat ging over de ‘Ontwerpverklaring van geen bedenkingen van het zonnepark Opeinde’. ELP vindt het zorgelijk dat zonnepanelen op landbouwgrond geplaatst worden. De natuur en biodiversiteit mag niet in gevaar komen en we zien liever eerst dat de daken benut worden. Verder is het belangrijk dat de participatie goed geregeld wordt en de inwoners hier ook bij geholpen worden. Dit sluit mooi aan bij het amendement dat is ingediend.

En wie heeft bij dit zonnepark voordeel: het dorp of meerdere dorpen? Hoe zijn de opruimkosten geregeld? Zijn hier al afspraken over en is er ook een bankgarantie? Wethouder Le Roy deelt mee dat er een overeenkomst wordt gemaakt door deskundigen, een bankgarantie in de maak is maar er (nog) niet ligt. Wethouder Hartogh Heys geeft aan dat dit stuk een voorlopig besluit is. We kunnen hier altijd op terug komen als er nieuwe feiten op tafel komen. Later moet de raad de definitieve ‘verklaring van geen bedenkingen’ nog afgeven.

ELP geeft met een stemverklaring aan dat de participatie beter vastgesteld moet worden, steunt het amendement en ook het geamendeerde stuk.


Andere zaken van deze vergadering kunt u terugkijken en luisteren via de website: Vergadering Het Debat 06-04-2021 Gemeente Smallingerland (notubiz.nl)

Silvia Sikkema – raadslid ELP