GROENE ADVISEURS VOOR NEGEN MAANDEN…

Kranten staan bol met artikelen over krappe financiën bij veel Friese gemeenten, zo ook Smallingerland. Het rijk heeft te weinig geld meegegeven voor de nieuwe taken en leveren van maatwerk. De nood is ernstig. Begrotingskosten voor enkele wettelijke taken worden geschrapt, zoals ook uw Smallingerlandse raad heeft besloten voor o.a. de Omgevingswet en Energietransitie. In stille hoop voor meer rijksgeld.

Dat Rijk is via een ander spoor alweer bezig met een herverdeling van het Gemeentefonds, waardoor ook Smallingerland nog eens miljoenen euro’s verder achterop dreigt te raken. Opnieuw verhogen van gemeentebelastingen helpt niet. Er moet nu goed bekeken worden welke taken beslist tot de gemeente behoren en welke met minder voorrang en financiële steun toe kunnen. Zo’n kerntakendiscussie staat al in de startblokken.

De raad haalde de geldpot voor duurzaamheid bewust uit de begroting. Nu wil het college voor de Energietransitie 2 ‘groene adviseurs’ inhuren voor €260.000,- voor 9 maanden om aan de eigen doelstellingen en die van het Rijk te voldoen om in 2030/2050 duurzamer te worden! Smallingerland moet zélf de mouwen opstropen! Dus werk in uitvoering voor managers en uitvoerders, meters maken en niet onnodig veel geld uitgeven voor adviezen en dan pas aan het werk.

Uw gemeente zit diep, met de wetenschap dat een kerntakendiscussie nodig is om te voorkomen dat de gemeente een art. 12-gemeente wordt. Eerdere grepen uit de Algemene Reserves zorgen ook voor uitputting van die pot. Wellicht handig, vooruitlopend op de kerntakendiscussie, om intern te kijken naar personele belangstelling voor “het groene domein”?

Voor ELP is het weer inhuren van 2 externen niet sober te noemen, maar onnodig en extravagant.