Toch nog geen zomerreces

Vooraf bij behandeling van Jaarstukken werd raad door portefeuille geïnformeerd over het niet verstrekken van accountant verklaring!

Opnieuw doet dit voorval bij ELP de wenkbrauwen fronsen. Hoe is het toch gesteld met de verstandhouding tussen afdeling financiën en de gemeentelijke accountant?
Waarschijnlijk komt de accountant vandaag, donderdag 14 juli 2022, alsnog met een verklaring van goedkeuring.

De raad moet deze dan bekrachtigen in een extra ingelaste raadsvergadering. De stukken moeten immers voor 15 juli 2022 bij de provincie zijn!

Een déjà vu? Of tijd voor een nieuwe accountant!